Annosjakelu

Lääkkeiden annosjakelua tarvitseville asiakkaille tarjoamme nykyaikaista ja turvallista koneellista annosjakelupalvelua. Palvelun piirissä on tällä hetkellä sekä palvelutaloissa asuvia, kotisairaanhoidon piirissä olevia että yksityisiä asiakkaita.

Koneellisessa annosjakelupalvelussa lääkkeet toimitetaan asiakkaille kahden viikon jaksoissa kerta-annospusseissa, joista lääkkeet on helppo ottaa aina oikeaan aikaan. Jokaisessa annospussissa on asiakkaan nimi, luettelo lääkkeistä ja lääkkeiden ottoaika. Lisäksi annospussien mukana seuraa ajantasainen lääkityskortti. Palveluun kuuluu myös asiakkaan kokonaislääkityksen tarkistus sekä reseptien säilytys ja uusiminen apteekin kautta. Palvelu on maksullinen ja vaatii aina erillisen annosjakelusopimuksen.

Lisätietoja palvelusta antavat annosjakelusta vastaavat farmaseuttimme puh. 010 423 7722